spacer.png, 0 kB
Petrokraft PDF Skriv ut E-post
Petro Driftrapportprogram

Insamling av mätvärden (utsläpp av NOx,Svavel m.m.) via RS232 från datalogger (från Intab) .

Värden sammanställs i dygns/månads/årsrapporter för olika pannor.

Används av ett flertal panncentraler,värmeverk m.m. där utrustning levererats av Petrokraft.

Kund: Petrokraft

Period: 1994 - 2003

Petro Driftrapportprogram

Insamling av mätvärden (utsläpp av NOx,Svavel m.m.) via RS232 från datalogger (från Intab) .

Värden sammanställs i dygns/månads/årsrapporter för olika pannor.

Används av ett flertal panncentraler,värmeverk m.m. där utrustning levererats av Petrokraft.

Källkod i C++
Rapporter skapas m.h.a. Crystal Reports rapportgenerator.

Programmet har vidareutvecklats i tre generationer:

1) DOS-version.
Mätdata bearbetas "Off-line" , dvs. genom att dumpa ut t.ex. en vecka ur datalogger och skapa rapporter.

2) 16 bitars Windows-version.
Mätdata bearbetas "On-line" , dvs. minutvärden avläses kontinuerligt från datalogger och rapporter uppdateras
automatiskt.

3) 32 bitars Windows-version.
Mätdata bearbetas "On-line" , dvs. minutvärden avläses kontinuerligt från datalogger och rapporter uppdateras
automatiskt.
Anpassad för Windows NT4/2000/Xp och med modernare databas och rapport-generator.
Förbättrad registrering av t.ex. kalibrering.


Kund: Petrokraft

Period: 1992 - 2003

Image 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
 
Hergus Systemutveckling